Tại sao trên website của Pali Authentic và website của hãng không có đủ mẫu như ở cửa hàng?

Tùy từng hãng và tùy từng công ty có chính sách về việc đưa thông tin sản phẩm lên website ở mức độ như thế nào. Phần lớn các hãng đều đưa hình ảnh sản phẩm với tiêu chí giới thiệu các mẫu nổi bật nhất của các dòng chứ không đăng tất cả sản phẩm mình có lên website. Một số dòng sản phẩm được sản xuất với số lượng có hạn (Limited Edition) hoặc những sản phẩm không còn tiếp tục sản xuất cũng có thể không được đăng tải trên website chính thức.

Vui lòng liên hệ trực tiếp với nhân viên Pali Authentic để được tư vấn

Tìm hiểu thêm kiến thức về đồng hồ tại đây

Bài viết này được đăng tải lúc .